Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Δραστηριότητες

2014

 • Ίδρυση Εταιρίας – Γενική Συνέλευση Ιδρυτικών Μελών – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
 • Συμμετοχή της Εταιρείας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας»

2015

 • Συνεργασία της Εταιρίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και συμμετοχή μελών της στο First consultation meeting on a framework for public health emergency operations centres Geneva, Switzerland 27-29 April 2015 για τη δημιουργία του EOC-NET
 • Συμμετοχή της Εταιρίας στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα «Impress»
 • Οργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας από την Εταιρία, 13 έως 15 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
 • Συμμετοχή της Εταιρίας ως partner σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ)
  • Πρόληψη οστεοπόρωσης
  • Τροχαία ατυχήματα
 • Συμμετοχή μελών της Εταιρίας ως εκπαιδευτές στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή/ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών: ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής/ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ
 • Συμμετοχή μελών της Εταιρίας στην εκπόνηση Πανεπιστημιακών Διατριβών με αντικείμενα που έχουν σχέση τη Διαχειρίση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας.