Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

1. Ευσταθίου Πάνος,
2. Κουσκούνη Ευαγγελία
3. Σάπκας Γεώργιος, 
4. Μανωλίδου Ζαχαρούλα,
5. Ευσταθίου Ανδρέας,  
Πρόεδρος
Α’ Αντιπρόεδρος
Β’ Αντιπρόεδρος
Γενική Γραμματέας
Ταμίας