Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

1. Ευσταθίου Πάνος,               Πρόεδρος
2. Κουσκούνη Ευαγγελία,       Α΄ Αντιπρόεδρος
3. Σάπκας Γεώργιος,               Β΄ Αντιπρόεδρος
4. Μανωλίδου Ζαχαρούλα,      Γενική Γραμματέας
5. Γκογκόσης Κωνσταντίνος,  Ταμίας