Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να κατεβάσετε την αίτηση από το link. Εδώ